Nuorten palkkaaminen mietityttää työnantajia aika ajoin ja työnantajilla ei ole välttämättä tietoa työsuhteeseen liittyvistä seikoista, kuten minkäikäisiä nuoria voi palkata ja mihinkin töihin. Tässä kirjoituksessa kuvaan lyhyesti muutamia perusasioita palkkaukseen liittyen.

Työsopimuksen tekeminen

Nuori voi tehdä itse työsopimuksen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. On kuitenkin huomattava, että huoltajalla on myös oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä välttämättömänä nuoren kasvatuksen, terveyden tai kehityksen takia. Alle 15- vuotias tarvitsee työsopimusta varten huoltajan suostumuksen. Käytännössä tämä on helpoin toteuttaa pyytämällä työsopimukseen vanhemman sekä nuoren allekirjoituksen.

Nuoren työaika

Alle 15 -vuotiaan nuoren työaika

14-vuotias tai kuluvana vuonna 14 vuotta täyttävä nuori voidaan palkata kevyeen työhön enintään 7 tunniksi vuorokaudessa ja enintään 35 tunniksi viikossa. Työajan tulee sijoittua kello 8-20 väliseen aikaan. Koulupäivinä nuori saa työskennellä korkeintaan 2 tuntia.

15-17 -vuotiaan nuoren työaika

Vakinaiseen työsuhteeseen voi ottaa 15 vuotta täyttäneen nuoren, jos hän on suorittanut oppivelvollisuutensa. Oppivelvollisuuden suorittanut nuori toimii työajan suhteen lähes aikuisten ehdoilla. Kuitenkaan nuoren työntekijän työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa. Myös ylitöiden tekeminen on sallittua, mutta ylityöt ovat rajattuja enintään 80 tuntiin kalenterivuodessa. Työajan tulee sijoittua kello 6-22:n väliseen aikaan. Mikäli nuori on työntekijä, joka tekee julkisen viranomaisen hyväksymää ja valvomaa työtä ammattikoulutuksen saamiseksi, saa kaksivuorotyössä kuitenkin olla enintään kello 24:ään asti. Oppivelvolliset nuoret saavat tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikana hänen työaikaansa on rajoitettu samaan kahteen tuntiin kuin 14-vuotiailla. Oppivelvollinen nuori voi työskennellä lomapäivinä enintään 7 tuntia. Työajan tulee sijoittua kello 6-22:n väliseen aikaan.

Nuoren palkka

Nuorelle on maksettava vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työehtosopimuksissa on voitu sopia alalla nuorelle työntekijälle maksettavasta vähimmäispalkasta. Nuorten palkat ovat keskimäärin 70–90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta. Erillisiä korvauksia, kuten iltalisä, pyhätyökorvaus jne., ei saa sisällyttää nuorenkaan peruspalkkaan vaan lisät on maksettava peruspalkan lisäksi ja ne on eriteltävä palkkalaskelmassa.

Nuoren palkan sivukustannukset

Kuten täysi-ikäisten kohdalla myös nuorten työtekijöiden bruttopalkan lisäksi työnantaja joutuu maksamaan sivukustannuksia. Sivukustannusten määrä on osin riippuvainen nuoren iästä. Pakollisista vakuutuksista työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä ryhmähenkivakuutus tarvitaan kaiken ikäisille työntekijöille, myös nuorille. Hinta vaihtelee työn riskeistä riippuen saman taulustomaksun mukaisesti kuin täysi-ikäisillä työntekijöillä.

TyEL-maksut sensijaan alkavat mennä vasta seuraavan kalenterikuun alusta, kun nuori täyttää 18 vuotta, alle 18 vuotiaasta työnantajan siis ei tarvitse maksaa TyEL maksuja. Työnantajan sosiaaliturvamaksu maksetaan, kun nuori on täyttänyt 16 vuotta. Maksu on saman suuruinen kuin täysi-ikäisellä työntekijällä. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu maksetaan kun nuori on täyttänyt 17 vuotta. Työnantajan osuus bruttopalkasta on sama kuin täysi-ikäisellä.

Työnantajan tulee pidättää nuoren palkasta verokortin mukainen ennakonpidätys, kuten täysi- ikäisenkin osalla. Ainoa poikkeus tästä on kotitalouksien maksamat palkat, jos ne jäävät alle 1500 € kalenterivuodessa.

-JH-

Toimiminen nuoren työantajana, osa I